Главная
Новости
Ноу-хау
Социальные проекты
Проекты для сотрудничества
 
УкраїнськаРусскийEnglish
Домой Проекты для сотрудничества
Проекти для співпраці

 • Формування навиків юридичного супроводу

  ПРОПОНУЄМО СПІВПРАЦЮ ПО ПРОЕКТУ:
  Формування навиків юридичного супроводу лікувально-діагностичної діяльності медичних працівників

  Формування в суспільстві правозахисних та правознавчих тенденцій в стосунках „медичний працівник-пацієнт” протягом лікувально-діагностичного процесу зумовлює нагальну необхідність роз’яснення лікарям та середнім медичним працівникам основ юриспруденції щодо медичного права та необхідності застосування письмових документів, які регламентують стосунки між пацієнтом та медичними працівниками в процесі діагностики та лікування.

  • Впродовж терміну реалізації проекту передбачається проведення семінарів і тренінгів медицини   в регіонах;
  • Створення, публікація та поширення методичних рекомендацій щодо регламентування медично-лікувальної діяльності з алгоритмами формуванням та оформленням юридичних документів, які висвітлюють умови взаємостосунків між лікарем та пацієнтом, лікарем та середнім медичним персоналом,  лікарем та медичним закладом.
  • Впродовж терміну реалізації проекту передбачається написання методики з відображенням найбільш актуальних проблем конфлікту інтересів медичних працівників та пацієнтів, аргументуванням та мотивуванням необхідності юридичного супроводу медичної діяльності;
  • Результати які очікуються від реалізації проекту – формування елементарних основ правового супроводу медичної практики лікарів державної та недержавної форми власності;
  • До яких донорських організацій цей проект був вже поданий, яку і від кого фінансову підтримку він вже отримав – проект вже розпочатий в рамках діяльності наукового медичного центру „Істина” з відображенням в науковій медичній літературі, проведенням дискусійних клубів в приміщенні Центру;
  • які кошти і з яких джерел передбачається використати для здійснення проекту – з бюджету наукового центру „Істина” – 5 тис. доларів;
  • які ще організації братимуть участь у реалізації проекту – Київський науковий центр „Істина”.

  Детальніше...

 • Інноваційний менеджмент
  «Інноваційний менеджмент» (порівняно нове поняття в науково-управлінському середовищі) являє собою самостійну галузь управлінської науки та професіональної діяльності, яка спрямована на формування й забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої організації.
   
  Саме слово “інновація” походить від латинського “інноваре” (“відновлення”, “оновлення”). Англійське слово та поняття “іnnovation” термінологічно відповідає нашому ”введення нового” чи “введення новацій”.
   
  За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває активізація інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливим є здійснення прогресивних структурних зрушень у країні, суттєве оновлення реального сектора й загалом забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави.
   
  Держава Україна володіє потужним науковим потенціалом, що становить інтелектуальне багатство нації. Найбільшою проблемою є реалізація інтелектуальних ідей та їх комерціалізація з нематеріальних в матеріальні активи.
   
  Подальший економічний розвиток України, перспектива посісти належне місце в європейському співтоваристві та світі залежать насамперед від опанування інноваційної моделі економічного розвитку.
   
  З таких позицій інноваційний менеджмент необхідно розглядати як систему управління, що активно впливає на підприємницьку діяльність, на розвиток інноваційної, інвестиційної, соціально-економічної, політичної діяльності як окремої організації, так і країни загалом.
   
  Розвиток інноваційного менеджменту тісно пов'язаний з «розкріпаченням» особистості та зміною методів спілкування, при цьому творчий процес створення новацій стає предметом вільного морального й емоційного вибору особистості.
   
  Таким чином, інноваційний менеджмент — це сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і форм управління інноваційною діяльністю конкретного об'єкта управління з метою одержання найоптимальнішим шляхом економічних результатів цієї діяльності.
   
  Критеріями ефективності інноваційних процесів є економічні показники, за допомогою яких можна визначити приріст економічного результату відносно витрат. При цьому прибуток і дохідність інновацій виступають не як мета, а як важлива умова і результат здійснення інноваційної діяльності — створення нових продуктів, технологій, послуг, що впливають на рівень життя суспільства.
   
  Таким чином, виходячи з вищезазначеного, основними цілями інноваційного менеджменту слід уважати:
  1) забезпечення довгостроковогофункціонування інноваційного процесу на основі ефективної організації всіхйого складових елементів і систем;
  2) створення конкурентоспроможноїінноваційної продукції, технологій найбільш ефективним і оптимальнимшляхом.
 • Проект метеолабораторії

  Проект метеолабораторії

  Зараз ми працюємо над новим проектом та шукаємо партнерів для співпраці у створенні метеолабораторії (стаціонарного й індивідуального біологічного годинника) для контролю і відповідного захисту організму від критичних станів (інсульт, епілептичні приступи, інфаркт) з результатом зворотного зв'язку.

  Актуальність

  Серцево-судинні, мозково-судинні хвороби займають перші місця серед причин смертності, а також інвалідизації населення світу. Високий рівень серцево-судинних хвороб стимулює необхідність проведення профілактичного захисного контролю у разі ранніх проявів судинних порушень і дисбалансу.

  59% людей ( з поміж майже здорових) є метеозалежними.

  Критичні стани в майже здорових людей пов'язані з неадекватною реакцією організму на зміни метеофакторів. Своєчасне і відповідне запобігання критичних станів надає можливість хворому вжити заходів запобігання критичним станам організму (інсульт, інфаркт, епілептичний приступ). І тому, це повертає людину в зручний стан і робить можливим уникати серйозних проблем в організмі, які нерідко спричиняють смерть і глибоку інвалідизацію хворих.

  Суть проекту:

  Проект метеолабораторії – для дослідження особливостей впливу змін метеофакторів на здоров'я і гемодинамічні зміни в людському організмі. Ми виявили цілий ряд закономірностей фізіологічних і патологічних змін в гідро- і гемодинамічних параметрах в людському організмі згідно з впливом змін метеофакторів, а саме атмосферного тиску, вологості повітря, температури повітря, магнітного поля.

  1. Розробка стаціонарної метеостанції з результатом зворотного зв'язку, який пристосований до певних параметрів людини.

  2. Розробка індивідуального біологічного годинника з програмним забезпеченням для обробки початкової метео- і медичної інформації, аналізуючи ситуацію щохвилини і попереджаючи хворого про можливі ускладнення у функціонуванні гемодинамічної системи в його організмі.

  Застосування результатів проекту:

  1. Медичні заклади - від амбулаторії сімейного лікаря аж до реанімаційних відділень для стаціонарного контролю ускладнень в живій системі і динамічного контролю ефективності лікування.
  2. Індивідуальний біологічний годинник - нагальна необхідність для людей у віці понад 40 років для запобігання інсультів і інших критичних станів, які можуть викликати серйозні порушення й інвалідизацію організму.
  3. Вигоди профілактичних заходів перевищують витрати на лікування незворотних порушень в життєво важливих органах.
 

Рейтинг@Mail.ru